Thông tin liên hệ

Phường Tam Bình
TP. Thủ Đức

levu.sonbang@gmail.com
levu060503@gmail.com

tấm lợp lấy sáng polycarbonate rỗng ruột
Tấm lợp lấy sáng polycarbonate đặc ruột Solarflat 2mm

Lê Vũ là đơn vị cung cấp chính hãng uy tín các sản phẩm tấm lợp lấy sáng từ những thương hiệu hàng đầu như tấm lợp lấy sáng đặc ruột siêu cứng nhựa polycarbonate Solarflat, tấm lợp lấy sáng rỗng ruột cách âm hiệu quả nhựa polycarbonate các thương hiệu Xlite, Solite và Twinlite, tôn lấy sáng polycarbonate dạng sóng solartuff.